De väglag som vill anhålla om understöd för vägunderhåll från Björkö delägarlag bör bifoga kontoutdrag från 31.12 föregående år samt redovisa utgifterna för åtgärderna.