Vi förvaltar land- och vattenområden

Björköby Fiskargille r.f.

Styrelse:
Jens Håkans, ordförande, tfn 050 525 9875
Jonas Sundqvist, viceordförande
Per-Åke Wendell, sekreterare
Ole Håkans
Thomas Björk

Suppleanter: Johan Stjernberg och Leo Lähdesmäki
Kassör utom styrelsen: Carina Sjö

Post sänds till: Jens Håkans, Bråddsidted 32, 65870 Björköby

Fiskargillets stadgar hittar du här.