En grundrenovering av Salteriet vid Svedjehamn har gjorts under 2014. Under 2016 byggdes ytterligare toaletter samt en infopunkt i Salteriet.