Vi förvaltar land- och vattenområden

Styrelsen för Björkö delägarlag

Här kan du läsa om vilka ordinarie medlemmar som ingår i styrelsen för Björkö delägarlag och vilka deras personliga ersättare är.

Styrelsen 2021

Ordinarie styrelsemedlemmar:

Ordförande Ralf Nybond 040 830 7734
Vice ordförande Yngve Dahl  
  Ralf Degerlund  
  Leif Enlund  
  Stefan Rönnblad  
  Fredric Sandvik  
Sekreterare Malin Swahn 045 866 4224

 

Personliga ersättarna i styrelsen är:

Peter Sund (RN) Jonas Nord (RD)
Emma Dahl (YD) Petter Björkman (SR)
Mona Britwin (LE) Jonas Björkman (FS)

Verksamhetsgranskare för år 2021 är Mikael Håkans och Folke Nyback. Ersättare för verksamhetsgranskarna är Göran Doktar och Roger Nyström.