Vi förvaltar land- och vattenområden

Café Salteriet

Salteriet byggdes och färdigställdes av björköborna under åren 1919-1920 och användes ända fram till 1990-talet som fiskuppköpningsplats. Det renoverades och ett sommarcafé öppnades 1997 och drevs i 16 år av Björkö Ungdomsförening. Under senare år har caféet och restaurangverksamheten drivits i privat regi.
Under de senaste 10 åren har ett antal renoveringar gjorts i olika omgångar med bl.a. köksutbyggnad, nytt golv i “festsalen”, nya toaletter samt en ny terass på sydsidan.
Salteriet lämpar sig också väl för olika evenemang och det finns även ett mötesrum tillgängligt.

Cafét i Salteriet har under årens lopp blivit allt mer känt, inte minst tack vare världsnaturarvet, vandringslederna och utkikstornet Saltkaret. Responsen från kunderna har varit positiv, trivseln och det vackra läget vid Svedjehamn har fått många lovord.

 

Mer om verksamheten