Vi förvaltar land- och vattenområden

Café Salteriet

Café Salteriet har under årens lopp blivit allt mer känt, inte minst tack vare världsnaturarvet, vandringslederna och utkikstornet Saltkaret. Responsen från kunderna har varit positiv – trivseln och det vackra läget vid Svedjehamn har fått många lovord.

Efter att Björkö ungdsomsförening skött verksamheten i 16 år övergick verksamheten 1997 i privat regi. Från och med 2017 drivs caféet av Kimmo Kauppila.

 

Mer om verksamheten