Vi förvaltar land- och vattenområden

Lediga arrendetomter

Fyra (4) tomter utlyses till arrendering:

Steinisskatan, nr 60, 2000m2.

Steinisskatan, nr 61, 2000m2

Tomt vid Skäggören, Kåtörarna, 2000m2

Tomt vid Sjövik, Kåtörarna, 2000m2.

Karta

Ytterligare uppgifter ger styrelseordförande Ralf Nybond, tel 040 830 7734.

Intresserade ombeds skriftligen meddela delägarlaget senast 31.1.2023. Årsstämman besluter om utarrendering i mars 2023.

Hitta fler ansökningar