Vi förvaltar land- och vattenområden

Lediga arrendetomter

Följande tomter utlyses att ansöka om arrende för:

  1. En arrendetomt utanför Sjövik (karta).

Ytterligare uppgifter ger ordförande Ralf Nybond, tel. 040 830 7734.
Intresserade ombeds vänligen meddela om intresset skriftligen till Björkö delägarlag, Björkövägen 735, 65870 Björköby.
Delägarlagets årsstämma fattar beslut i mars månad.

 

Hitta fler ansökningar