Vi förvaltar land- och vattenområden

Lediga arrendetomter

Tre (3) tomter utlyses till arrendering:

Skäggören, Kåtörarna, ca 3000m2.

Steinisskatan, nr 60, ca 5700m2.

Steinisskatan, nr 61, ca 5900m2

Karta

Ytterligare uppgifter ger styrelseordförande Ralf Nybond, tel 040 830 7734.

Intresserade ombeds skriftligen meddela delägarlaget senast 31.1.2021. Årsstämman besluter om utarrendering i mars 2021.

 

 

Hitta fler ansökningar