Vi förvaltar land- och vattenområden

Lediga arrendetomter

Tre (3) tomter utlyses till arrendering:

Steinisskatan, nr 60, 2000m2.

Steinisskatan, nr 61, 2000m2

Tomt vid Skäggören, Kåtörarna, 2000m2

Karta

Ytterligare uppgifter ger styrelseordförande Ralf Nybond, tel 040 830 7734.

Intresserade ombeds skriftligen meddela delägarlaget senast 31.1.2024. Årsstämman besluter om utarrendering i mars 2023.

Hitta fler ansökningar