Björkö delägarlag

Meddelanden och information

Meddelanden och information från delägarlaget

På den här sidan publicerar delägarlaget alla sina meddelanden och övrig information.

Meddelanden

Lediga arrendetomter 2021

Tre (3) tomter utlyses till arrendering: Skäggören, Kåtörarna, 2000m2. Steinisskatan, nr 60, 2000m2. Steinisskatan, nr 61, 2000m2 Karta Ytterligare uppgifter ger styrelseordförande Ralf Nybond, tel 040 830 7734. Intresserade ombeds skriftligen meddela delägarlaget...

Information

Vägunderhåll

Väglag som vill anhålla om understöd för vägunderhåll bör bifoga kontoutdrag…

Parkeringsavgift

Avgiften för parkering på parkeringsplatsen vid Svedjehamn är 2€/4h och 4€/dygn…