Björkö delägarlag

Meddelanden och information

Meddelanden och information från delägarlaget

På den här sidan publicerar delägarlaget alla sina meddelanden och övrig information.

Meddelanden

Information

Vägunderhåll

Väglag som vill anhålla om understöd för vägunderhåll bör bifoga kontoutdrag…

Café Salteriet

Salteriet vid Svedjehamn har grundrenoverats under 2014…

Parkeringsavgift

Avgiften för parkering på parkeringsplatsen vid Svedjehamn är 2€/4h och 4€/dygn…