Lediga arrendetomter 2021

Tre (3) tomter utlyses till arrendering: Skäggören, Kåtörarna, 2000m2. Steinisskatan, nr 60, 2000m2. Steinisskatan, nr 61, 2000m2 Karta Ytterligare uppgifter ger styrelseordförande Ralf Nybond, tel 040 830 7734. Intresserade ombeds skriftligen meddela delägarlaget...