Avgiften för parkering på parkeringsplatsen vid Svedjehamn är 2€/4h och 4€/dygn. Avgiften går till att upprätthålla parkeringen.

För tillfället finns inga elstolpar för husbilar tillgängliga. En skilld husbilsparkering är under planering.