Avgiften för parkering på parkeringsplatsen vid Svedjehamn är 2€/4h och 4€/dygn.

Avgiften går till att upprätthålla parkeringen.

Parkeringsautomaten (enbart mynt) finns vid infarten till parkeringsplatsen.