Vi förvaltar land- och vattenområden

Fiske

Björkö delägarlag utarrenderar fiskerättigheterna till Björköby Fiskargille r.f. som sköter fiskeriförvaltningen på området. Sedan våren 2022 övervakas Björköbys fiskevatten av två fiskeövervakare.

På nedanstående karta är över gränserna för fiskevattnen i Björkö markerade med blåa ränder. De röda ränderna markerar de fredade områdena för Björkögrunden-Valsörarna.