Vi förvaltar land- och vattenområden

Fiske

Björkö delägarlag utarrenderar fiskerättigheterna till Björkö fiskelag som sköter fiskeriförvaltningen på området.

En karta över gränserna för fiskevattnen i Björkö finns här.

Sidan är under uppbyggnad.