Fiske

Björkö delägarlag utarrenderar fiskerättigheterna till Björkö fiskelag som sköter fiskeriförvaltningen på området.

En karta över gränserna för fiskevattnen i Björkö finns här.