Fiskekort

Björköby Fiskargille r.f. har hand om försäljningen av fiskekort vilket sker vid Björkö Handeln, Björkövägen 756, 65870 Björköby.
Fiskargillets medlemsavgift är 20€.

Fiskekort för villabor och övriga mantalsägare20€
Fiskekort för husbehovs- och fritidsfiske 5 nät á 30m20€
Kast-/trollingfiskekort (med ett spö)Pris enligt officiella taxor
Årskort *)20€

*) Årskort kan sökas av de personer som flyttat till byn och blivit mantalsskrivna här. Årskortet berättigar till samma rättigheter och avgifter som de som fiskargillets medlemmar har. Efter sökt och beviljat årskort i fem år kan person söka om medlemskap i fiskargillet. Ansökan görs bara en gång för de fem åren.