Björkö delägarlag

Information om Björkö bys gemensamma områden

Delägarlaget meddelar

Utvecklingen av Björkö-Panike vandringsled

Forststyrelsen arbetar med utvecklingen av Björkö–Panike vandringsled... Läs mer

Webbkamera vid Svedjehamn

Kameratjänsten tillhandahålls av Vasek och Multitronic

Delägarlagets verksamhet

Björkö delägarlag förvaltar de land- och vattenområden som ägs av delägarlaget i Björkö by och till delägarlagets huvudsakliga verksamhet hör att:

Styrelsen för Björkö delägarlag

Här kan du läsa om vilka ordinarie medlemmar som ingår i styrelsen för Björkö delägarlag och vilka deras personliga ersättare är.

Björkö delägarlags stadgar

Vad gäller för delägarlaget? Här kan du bekanta dig med de aktuella stadgarna och bestämmelserna för Björkö delägarlag.