Björkö delägarlag

Information om Björkö bys gemensamma områden

Delägarlaget meddelar

Lediga arrendetomter 2021

Tre (3) tomter utlyses till arrendering: Skäggören, Kåtörarna, 2000m2. Steinisskatan, nr 60, 2000m2. Steinisskatan, nr ... Läs mer

Utvecklingen av Björkö-Panike vandringsled inleds

Forststyrelsen har påbörjat utvecklingen av Björkö–Panike vandringsled... Läs mer

Parkeringsplatsen vid Svedjehamn har förnyats

Utvidgningen av parkeringsplatsen i Svedjehamn... Läs mer

Delägarlagets verksamhet

Björkö delägarlag förvaltar de land- och vattenområden som ägs av delägarlaget i Björkö by och till delägarlagets huvudsakliga verksamhet hör att:

Styrelsen för Björkö delägarlag

Här kan du läsa om vilka ordinarie medlemmar som ingår i styrelsen för Björkö delägarlag och vilka deras personliga ersättare är.

Björkö delägarlags stadgar

Vad gäller för delägarlaget? Här kan du bekanta dig med de aktuella stadgarna och bestämmelserna för Björkö delägarlag.