Björkö delägarlag

Information om Björkö bys gemensamma områden

Delägarlaget meddelar

Årets delägarstämma inhiberad tills vidare

Delägarlagets årsstämma, som skulle ha infallit torsdag 26 mars... Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma torsdagen 26 mars 2020

Björkö delägarlag håller ordinarie årsstämma torsdagen den 27 mars 2020 kl. 18.00 i Björkö uf... Läs mer

Delägarlagets verksamhet

Björkö delägarlag förvaltar de land- och vattenområden som ägs av delägarlaget i Björkö by och till delägarlagets huvudsakliga verksamhet hör att:

Styrelsen för Björkö delägarlag

Här kan du läsa om vilka ordinarie medlemmar som ingår i styrelsen för Björkö delägarlag och vilka deras personliga ersättare är.

Björkö delägarlags stadgar

Vad gäller för delägarlaget? Här kan du bekanta dig med de aktuella stadgarna och bestämmelserna för Björkö delägarlag.