Björkö delägarlag

Information om Björkö bys gemensamma områden

Delägarlaget meddelar

Intresseförfrågan angående etablering av husbilsparkering vid Svedjehamn

Intresseförfrågan för husbilsparkering vid Svedjehamn Läs mer

Årststämman hålls torsdag 17 juni

Årsstämman hålls 17.6.2021 kl. 18... Läs mer

Parkeringsplatsen vid Svedjehamn förnyas

Utvidgningen av parkeringsplatsen i Svedjehamn... Läs mer

Delägarlagets verksamhet

Björkö delägarlag förvaltar de land- och vattenområden som ägs av delägarlaget i Björkö by och till delägarlagets huvudsakliga verksamhet hör att:

Styrelsen för Björkö delägarlag

Här kan du läsa om vilka ordinarie medlemmar som ingår i styrelsen för Björkö delägarlag och vilka deras personliga ersättare är.

Björkö delägarlags stadgar

Vad gäller för delägarlaget? Här kan du bekanta dig med de aktuella stadgarna och bestämmelserna för Björkö delägarlag.