Björkö delägarlag

Information om Björkö bys gemensamma områden

Delägarlaget meddelar

Svedjehamn - ansamling av skräp bakom norra juton

Det har förts ris och bråte av olika de slag till den plats där påskbrasan... Läs mer

Delägarlagets verksamhet

Björkö delägarlag förvaltar de land- och vattenområden som ägs av delägarlaget i Björkö by och till delägarlagets huvudsakliga verksamhet hör att:

Styrelsen för Björkö delägarlag

Här kan du läsa om vilka ordinarie medlemmar som ingår i styrelsen för Björkö delägarlag och vilka deras personliga ersättare är.

Björkö delägarlags stadgar

Vad gäller för delägarlaget? Här kan du bekanta dig med de aktuella stadgarna och bestämmelserna för Björkö delägarlag.