Hallinnoimme maa- ja vesialueita

Vapaita vuokratontteja

Teksti vain ruotsiksi.

Följande tomter utlyses att ansöka om arrende för:

  1. En arrendetomt vid Röskarbergen, innanför Tippagrund (tomt nr 2 på kartan).
  2. En arrendetomt utanför Sjövik (karta).

Ytterligare uppgifter ger ordförande Ralf Nybond, tel. 040 830 7734.
Intresserade ombeds vänligen meddela om intresset skriftligen till Björkö delägarlag, Björkövägen 735, 65870 Björköby, senast 31.1.2019.
Delägarlagets årsstämma fattar beslut i mars 2019.