Hallinnoimme maa- ja vesialueita

Björkön osakaskunnasta

Björkön osakaskunta hallinnoi Björkön kylän yhteisiä alueita.

Osakaskunnan osakkaita ovat kaikki ne maan- ja vesistönomistajat, jotka omistavat osuuksia Björkön kylän yhteisillä alueilla.

Osakaskunnan kokous toimii osakaskunnan päättävänä elimenä. Osakaskunnan varsinainen kokous on pidettävä maaliskuun aikana.

Osakaskunnan hallitus toimii valmistelevana ja toimeenpanevana elimenä.