Hallinnoimme maa- ja vesialueita

Vuokrasopimuksesta

Mikäli haluat pidentää vuokrasopimustasi, voit jättää osakaskunnalle kirjallisen hakemuksen tammikuun aikana.

Hallitus käy hakemuksen läpi ja se käsitellään varsinaisessa osakaskokouksessa, joka tekee lopullisen päätöksen asiassa.

Vuokrasopimuksen siirrosta on tehtävä kirjallinen hakemus ja siihen on liitettävä siirtoa koskevat julkiset asiakirjat (perinnönjakoasiakirjat, lahjakirjat, kauppakirjat tai muut asiakirjat).

Hallitus käy hakemuksen läpi ja se käsitellään varsinaisessa osakaskokouksessa, joka tekee lopullisen päätöksen asiassa.

Huom!
Jos vuokrakirjassa on ehto, ettei vuokraoikeutta saa vuokranantajan suostumuksetta siirtää toiselle, pysyy vuokrasopimus vuokramiehen kuollessa voimassa jos vuokramieheltä jää leski, rintaperillinen tai ottolapsi ja joku tai jotkut heistä niin haluavat sekä ilmoittavat siitä vuokranantajalle kolmen kuukauden kuluessa vuokramiehen kuolemasta.

Malleja:

Pyyntö vuokrasopimuksesta

Pyyntö vuokrasopimuksen pidennyksestä

Pyyntö vuokrasopimuksesta siirrosta