Kaikkien tiekuntien, jotka hakevat Björkön osakaskunnalta avustusta tien kunnossapitoon, on toimitettava tiliotekopio edellisvuoden lopusta (31.12.) sekä tehtävä selvitys edellisvuoden kulujen jakautumisesta.