Muddringen av den så kallade Juton/Svedjehamn har inletts.

Muddringsområdet innefattar endast området utanför privata bryggor. Eventuella privata muddringar vid bryggor bör överenskommas om separat mellan brygg/båtplatsinnehavare och entreprenören Peter Sund, Björköby.

De båtplatsinnehavare som önskar dra nytta av att juton är tömd och själva vill gräva vid sin båtplats kontaktar entreprenören och kompenserar honom för tömningen av juton.