Muddringen av den så kallade Juton/Svedjehamn har inletts.

Muddringsområdet innefattar endast området utanför privata bryggor. Eventuella privata muddringar vid bryggor bör överenskommas om separat mellan brygg/båtplatsinnehavare och entreprenören Peter Sund, Björköby.

De båtplatsinnehavare som önskar dra nytta av att juton är tömd och själva vill gräva vid sin båtplats kontaktar entreprenören och kompenserar honom för tömningen av juton.

De båtplatsinnehavare som avser att muddra vid sin båtplats bör inkomma med en anhållan om detta till delägarlagets kontor (avgift 50€). NTM-centralen påminner om att en anmälan bör göras även till dem. Delägarlagets kontor kan bistå med hjälp i ärendena.