Forststyrelsen har påbörjat utvecklingen av Björkö–Panike vandringsled. Vandringsleden mellan Björkö och Panike byar planeras som ett samarbete mellan delägarlagens privata markägare, kommunerna och intressentgrupperna. Senare under sommaren har alla intresserade också möjlighet att delta i planeringen.

Mera information samt karta om detta finns här: https://www.utinaturen.fi/-/planeringen-av-bj%C3%B6rk%C3%B6-panike-vandringsled-inleds-i-samarbete