Inför uppgörandet av arrendekontrakt för båtplatsinnehav vid Svedjehamn, Björköby (enligt stämmobeslut år 2016 och 2019) ombedes innehavarna besöka delägarlagets kontor för kontroll av de befintliga listorna och eventuell uppdatering av desamma. Listorna finns till påseende till utgången av år 2019. Kontoret är öppet må 9-14, ti 14-19, ons 9-14 och to 9-14 (fredagar stängt).