År 2016 revs sjöbevakningsstationen och marken sanerades. Bastu och uthusbyggnad uthyres tillsvidare åt Björkö båtklubb. Samarbete med olika intressenter för framtida användningsändamål av området.