Tre (3) tomter utlyses till arrendering

Skäggören, Kåtörarna, ca 3000m2.

Steinisskatan, nr 60, ca 5700m2.

Steinisskatan, nr 61, ca 5900m2

Karta

Ytterligare uppgifter ger styrelseordförande Ralf Nybond, tel 040 830 7734.

Intresserade ombeds skriftligen meddela delägarlaget senast 31.1.2021. Årsstämman besluter om utarrendering i mars 2021.