Kontoret är stängt 1.7-4.8. Vid brådskande ärenden, kontakta ordföranden 040 830 7734.