Finns det någon lokal driftig förmåga på Björkö som skulle vara intresserad av att anlägga och driva en husbilsparkering vid Svedjehamn?

Behovet av att iordningställa en sådan är stort. Antalet turister stiger från år till år och husbilarna tar upp en försvarlig del av den befintliga parkeringsplatsen.

Delägarlagets styrelse ser gärna att denna möjlighet skulle gagna någon bosatt i Björköby och pejlar därför intresset lokalt innan man börjar se på andra alternativ.

Om du känner att detta vore något för dig ombedes du kontakta ordförande Ralf Nybond (tfn 040 830 7734) för att anmäla ditt intresse.