Det har förts ris och bråte av olika de slag till den plats där påskbrasan har bränts i Byarådets regi under de senare åren (området bakom den nya bryggan i norra juton). Påskbrasan bräns ju inte längre och då får ej heller diverse skräp föras dit. Byarådet har redan informerat om detta men det upprepas här ännu en gång. Området börjar likna en avstjälpningsplats om detta fortgår.