Björkö delägarlags årsstämma är uppskjuten tillsvidare pga coronarestriktionerna. Tidpunkt för stämman meddelas senare.