Björkö delägarlags årsstämma hålls i år onsdag 29 mars kl. 18 på Björkö uf Stjärnans lokal. Kallelsen med föredragningslistan kan laddas ner här.