Utredningen av båtplatsinnehav vid Svedjehamn, Björköby (enligt stämmobeslut år 2016 och 2019) har nu avslutats. Arrendekontrakt kommer att uppgöras enligt befintliga uppgifter.