Delägarlagets årsstämma infaller inom mars månad. Den som har ett ärende som skall behandlas av stämman bör inlämna om detta skriftligen inom januari månad så att ärenden hinner behandlas av delägarlagets styrelse och därmed kunna föras till stämman.

De delägare som bor på annan ort och önskar få stämmokallelse bör årligen skriftligen anmäla om detta till styrelsen inom januari månad.